Skip to content


Eredienste

Oggenddiens:            09:15
Aanddiens:                16:30 (Winter) / 17:00 (Somer)

Ons glo dat dit van kardinale belang is dat gelowiges eredienste moet bywoon en sodoende onder die lering van die woord van God moet kom.  Die woord van God moet sentraal wees binne die erediens en sodoende moet elke aspek van die erediens beheer word deur die woord van God deur die Heilige Gees.  Die diens in sy geheel moet God verheerlikend wees en Christus moet ten alle tye sentraal binne die erediens en prediking wees.

Ons aanbidding moet beide konserwatief en kontemporêr wees – konserwatief in die sin dat ons fokus op die historiese waarhede van Bybelse Christenskap en kontemporêr in die sin dat ons beoog om daardie waarhede in 21st eeuse leefstyl wil toepas.

Hoewel daar nie ‘n vasgestelde liturgiese orde is nie, sal die volgende elemente, soos Bybel gegrond,  altyd teenwoordig wees gedurende die erediens.  Die lees van die Geskrifte (die Bybel), die sing van gesange, gebede en die prediking van God se woord.

Verder is daar ook twee ordinansies wat op bevel van ons Here Jesus Christus in hierdie gemeente beoefen sal word.  Dit is, ten eerste, die Nagmaal, waarin on die dood van ons Here Jesus Christus herdenk.  Die nagmaal is slegs vir hulle wat geloof in die Here Jesus Christus alleen bely en wie deur hulle lewenswyse hulle belydenis bevestig.  Ten tweede, die Doop, wat van tyd tot tyd soos die geleentheid homself voordoen sal plaasvind.  Waar ‘n persoon na ‘n oortuigende geloofsbelydenis die Here sal volg deur die waters van die doop en sodoende in die publiek getuienis te lewer van die persoon se eenheid met Jesus Christus in sy dood en opstanding.  Die doop sal geskied deur ‘n enkele onderdompeling van die gelowige.

Daar sal na die afloop van die oggenddiens verversings beskikbaar wees.