Skip to content


1 Johannes 4:13-21

Prediker: Leon Harmse
Datum: 29 April 2012 Oggend
Teksgedeelte:  1 Johannes 4:13-21
Tema: Sekerheid vir die gelowige
–  In die Bewustheid van die Heilige Gees
–  In die Bevestiging van die Apostoliese leer
–  In die Belydenis van Jesus Christus
–  In die Belewenis van God se liefde
–  In die Bediening van God se liefde

Posted in 1 Johannes, 2012, April, Leon Harmse, Preke uit die Nuwe Testament, Preke volgens Datum, Preke volgens Prediker, Preke volgens Reekse, Preke volgens Teksgedeelte, Reeks in 1 Johannes.