Skip to content


Jona 1:17-2:10

Prediker: Leon Harmse
Datum: 26 Februarie 2012 Aand
Teksgedeelte:  Jona 1:17-2:10
Tema: Vanuit die doderyk tot in die tempel – Die heil behoort aan God
–    Jona se nood
–    Jona se berou
–    Jona se hoop

Posted in 2012, Februarie, Jona, Leon Harmse, Preke uit die Ou Testament, Preke volgens Datum, Preke volgens Prediker, Preke volgens Reekse, Preke volgens Teksgedeelte, Reeks in Jona.