Skip to content


Jona 1:5

Prediker: Leon Harmse
Datum: 16 Oktober 2011 Aand
Teksgedeelte: Jona 1:5
Tema: Die lot van die ongelowige
–    Hulle vrees
–    Hulle geroep val op dowwe ore
–    Hulle hulpeloosheid

Posted in 2011, Jona, Leon Harmse, Oktober, Preke uit die Ou Testament, Preke volgens Datum, Preke volgens Prediker, Preke volgens Reekse, Preke volgens Teksgedeelte, Reeks in Jona.