Skip to content


Jona 1:4-5a

Prediker: Leon Harmse
Datum: 02 Oktober Aand
Teksgedeelte: Jona 1:4-5a
Tema: God is Soewerein oor alles
–  Die Soewereine God sal jou vind
–  Die Soewereine God sal jou tugtig

Posted in 2011, Jona, Leon Harmse, Oktober, Preke uit die Ou Testament, Preke volgens Datum, Preke volgens Prediker, Preke volgens Reekse, Preke volgens Teksgedeelte, Reeks in Jona.